Ogłoszenie o zmianie miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. w dniu 31.03.2021 r.

pliki do pobrania: