Aktualności

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Otwórz

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Wybory na przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej

     Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

Zarządza Wybory na przedstawiciela rolników w Radzie Nadzorczej

Wybory odbędą się 17 grudnia 2021 roku

I tura od godz. 10:00 do godz. 12:00, ewentualnie II tura od godz. 13:00 do godz. 15:00 w siedzibie Spółki Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

§ 1

Celem wyborów jest wyłonienie przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

§ 2

Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej przysługuje grupom rolników liczących 40 osób.

Zgłoszenie powinno być zgłoszone na piśmie do Komisji Wyborczej Spółki i zawierać: imię i nazwisko kandydata, PESEL, wiek, adres zamieszkania, wykształcenie, listę co najmniej 40 podpisów uprawnionych rolników popierających kandydaturę. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Wyborów.

Kandydaci na przedstawiciela rolników w Radzie Nadzorczej są zgłaszani pisemnie Komisji Wyborczej w Spółce najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. O dochowaniu terminu decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Komisję Wyborczą. Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej upływa 10 grudnia 2021 r. do godz. 14.50

§ 3

Rolnikami posiadającymi czynne prawo wyborcze są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ramach prowadzonej działalności rolniczej, w okresie roku poprzedzającego zarządzenie wyborów kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki dostarczyły do Spółki produkty rolne w ilości co najmniej 100 ton.

§ 4

Każdy wyborca ma prawo zapoznać się w siedzibie Spółki ze swoimi danymi osobowymi znajdującymi się w spisie wyborców, w dni robocze w siedzibie Spółki w godzinach od 08:00 do 15:00 lub                         telefonicznie 94 34 55 932. Sekretarz Komisji Wyborczej udostępni Regulamin Wyborów oraz Regulamin Prac Komisji Wyborczej w siedzibie Spółki pok. 14.

§ 5

Jednocześnie Rada Nadzorcza zawiadamia, że w przypadku stwierdzenia przez Komisję Wyborcą braku kworum określonego w § 34 ust. 8 Statutu Spółki, niezwłocznie nastąpi druga tura wyborów. Pierwsza i druga tura wyborów odbędzie się tego samego dnia.

§6

Wszystkie czynności podejmowane w związku  z wyborami w Spółce muszą uwzględniać obostrzenia i zalecenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji o charakterze wewnątrzzakładowym dotyczących epidemii koronawirusa SARS-Cov-2.

 

Bałtyk Festiwal. Targi Polska Smakuje

W dniach 13-15 sierpnia br. mieliśmy zaszczyt i przyjemność wziąć udział w wydarzeniu „Bałtyk Festiwal. Targi Polska Smakuje”, które odbywały się w Kołobrzegu na „Kamiennym Szańcu.”

„Bałtyk Festiwal. Targi Polska smakuje” to duże wydarzenie mające na celu promocję rolnictwa, tradycji ludowej, a także dające możliwość zapoznania się lokalnymi produktami.

Festiwal uświetniły pokazy kulinarne organizowane przez Kurta Schellera, który korzystał ze znakomitych produktów Młynów w Stoisławiu.

14 sierpnia br. pobito Rekord Polski na największą zapiekankę ziemniaczaną, którą wykonały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, czego serdecznie gratulujemy. Potrawa ważyła aż 148 kilogramów. W zapiekance wykorzystano nasz niezawodny produkt – Mąkę tortową, która posłużyła do zrobienia pysznego beszamelowego sosu.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

Płatki owsiane ze Stoisławia docenione na targach Polagra Food

Płatki owsiane górskie produkowane przez Młyny Stoisław otrzymały cenne nagrody: Złoty Medal MTP - POLAGRA 2020 oraz ZŁOTY MEDAL – WYBÓR KONSUMENTÓW.

Polagra Food to doroczna prezentacja osiągnięć polskich producentów żywności, jak również przegląd propozycji z całego świata, w której Młyny Stoisław uczestniczą regularnie od wielu lat.

Produkt, który wygrał, czyli płatki owsiane górskie jest znany i ceniony przez konsumentów od ponad 40 lat. Wytwarzane są ze specjalnie wyselekcjonowanego ziarna owsa, pochodzącego z polskich upraw. Jest to produkt naturalny, zawierający wiele wartościowych witamin i minerałów oraz odznaczający się wysoką zawartością błonnika.

Dzięki unikalnej technologii produkcji płatki mają idealną konsystencję, nie rozgotowują się i mają wspaniałe walory smakowe, które wyróżniają je od innych produktów. Klienci cenią je również za to, że nie wymagają gotowania, a wystarczy je zalać wrzątkiem lub gorącym mlekiem.

Polagra 2020

POLAGRA2020polagra 2020

WIZYTA PANA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PANA JANA KRZYSZTOFA ARDANOWSKIEGO.

W dniu 22 lipca w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. mieliśmy zaszczyt gościć Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Pan Minister z wielkim zainteresowaniem zapoznał się z możliwościami produkcyjnymi naszej Spółki oraz przygotowaniami do rozpoczynającej się kampanii skupu zbóż.

Pragniemy podziękować za miłą wizytę i mamy nadzieję gościć Pana Ministra ponownie.

 Jan Krzysztof Ardanowski w PZZ Stoisław

Młyny w Stoisławiu wraz z Grupą Kapitałową Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wspierają koszalińsko-kołobrzeski oddział Caritas.

Młyny w Stoisławiu wraz z Grupą Kapitałową Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wspierają koszalińsko-kołobrzeski oddział Caritas.

W czwartek 7 maja produkty żywnościowe o wartości kilkudziesięciu tys. złotych dostarczone zostały do Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Młyny w Stoisławiu wraz z Grupą Kapitałową KSC S.A. realizują kolejną akcję przekazania darowizn produktowych. W czwartek produkty żywnościowe zostały dostarczone do Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, która w trudnym czasie świadczy pomoc osobom najbardziej potrzebującym w czasie epidemii.

Caritas diecezji prowadzi działalność charytatywną poprzez swoje parafie na terenie Koszalina i Kołobrzegu.

- „Młyny w Stoisławiu” jako podmiot odpowiedzialny społecznie i blisko związany z lokalną społecznością, zainicjował akcję przekazania produktów żywnościowych do Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej wraz z całą Grupą Kapitałową KSC S.A. (której Młyny w Stoisławiu są częścią). W tym szczególnie trudnym okresie, kiedy ludzie tracą pracę, cierpią z powodu panującej pandemii koronawirusa, czujemy się częścią lokalnej społeczności i zobowiązani do pomocy większej niż zwykle – powiedział Mirosław Narojek – Prezes Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

Weiterlesen: Młyny w Stoisławiu wraz z Grupą Kapitałową Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wspierają koszalińsko-kołobrzeski oddział Caritas.