Ogłoszenia

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Dezynsekcja obiektu produkcyjnego metodą fumigacji gazowej w PZZ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NIEOGRANICZONYM

1.ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.

2.PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Dezynsekcja obiektu produkcyjnego metodą fumigacji gazowej w Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3.MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2024 r. do godz. 14:00. Mail proszę zatytułować „Oferta na dezynsekcję”.

Read more: Dezynsekcja obiektu produkcyjnego metodą fumigacji gazowej w PZZ

Czyszczenie komór mącznych i otrębowych w PZZ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NIEOGRANICZONYM

 

1.ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.

2.PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Czyszczenie komór mącznych i otrębowych w Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3.MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT


Ofertę należy przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2024 r. do godz. 14:00. Mail proszę zatytułować „Oferta na czyszczenie komór mącznych i otrębowych”.

Read more: Czyszczenie komór mącznych i otrębowych w PZZ

Remont asfaltowych dróg dojazdowych w Stoisławiu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NIEOGRANICZONYM

 

1.ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA


Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.

2.PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Remont asfaltowych dróg dojazdowych w Stoisławiu w Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3.MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2024 r. do godz. 14:00. Mail proszę zatytułować „Remont asfaltowych dróg dojazdowych”

Read more: Remont asfaltowych dróg dojazdowych w Stoisławiu

Remont sklepu i magazynu przy ul. Morskiej w Koszalinie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NIEOGRANICZONYM

 

1.ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA


Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.


2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES


Przedmiotem postępowania jest Remont sklepu i magazynu przy ul. Morskiej w Koszalinie w Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3.MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT


Ofertę należy przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2024 r. do godz. 14:00. Mail proszę zatytułować „Remont sklepu i magazynu przy ul. Morskiej w Koszalinie”.

Read more: Remont sklepu i magazynu przy ul. Morskiej w Koszalinie

Zakup zrobotyzowanego wózka autonomicznego AMR


OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT
W TRYBIE NEGOCJACJI NIEOGRANICZONYCH


1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA
Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.

 

2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES
Przedmiotem postępowania jest Zakup zrobotyzowanego wózka autonomicznego AMR przez Przedsiębiorstwo Zbożowo – Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia

 

3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

3.1.Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice w zamkniętej kopercie z opisem: „Nie otwierać – oferta na zakup zrobotyzowanego wózka autonomicznego AMR” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2024 r. do godz. 14:00.
3.2.W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. w terminie do dnia 23.02.2024 r. do godz. 14:00.

Read more: Zakup zrobotyzowanego wózka autonomicznego AMR