For corn suppliers

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

For corn suppliers

Skup zbóż i rzepaku prowadzimy tylko w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00

Informujemy, że w poniedziałek 2 maja 2022 r. skup nieczynny  

     ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Szczegóły dotyczące skupu można uzyskać telefonicznie, e-mailem lub smsem:

Dyrektor Działu Surowcowego: Jacek Łukaszewicz tel. +48 94 34 55 951 tel. kom. 601 881 404; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Kierownik Działu Surowcowego: Sławomir Laskowski tel. +48 94 34 55 909  tel. kom. 601 550 058; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kamil Wachowicz tel. +48 94 34 55 905 tel. kom. 607 547 103; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W związku z obowiązkiem zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych i grożącymi sankcjami finansowymi za niedotrzymanie tego wymogu, jeżeli dostawca nie jest producentem, prosimy o udzielenie pełnomocnictwa osobie realizującej dostawę ( np. kierowcy) w „ otwartym skupie” w imieniu producenta.
Wszystkich dostawców  Uprzejmie prosimy o dostarczenie poniższych oświadczeń do Działu surowcowego – osobiście, pocztą, e-mailem – przed rozpoczęciem dostaw;

Oświadczenie  RR lub VAT – wymagane od nowych dostawców lub od dotychczasowych w przypadku wystąpienia zmian danych;

Oświadczenie ISO – wymagane corocznie od wszystkich dostawców;

Oświadczenie „cross compliance” – wymagane corocznie od dostawców zbóż przemysłowych- paszowych i rzepaku;

Weterynaryjny numer identyfikacyjny – wymagane jednokrotne złożenie zaświadczenia o jego posiadaniu przez wszystkich.

Pełnomocnictwo - wymagane przy każdej dostawie, gdy nie ma podpisanej umowy skupu, kontraktacji.

Klauzula informacyjna - gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Wymaganie Dobrej Praktyki Rolniczej - wymagane corocznie od wszystkich dostawców.

Obowiązujący system organizacji skupu, pobierz załączniki, aby poznać szczegóły: