История

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Oткрытым

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

История

Основание предприятия датируется 20 октября 1958 года. 
На протяжении нескольких десятилетий предприятие функционировало в различных экономических условиях в соответствии с актуальными потребностями рынка.

На протяжении многих лет предприятие является передовым в мукомольной отрасли в стране. В числе первых предприятие закупило и установило на своих объектах:

- автоматические линии по расфасовке продукции в одно килограммовые кульки,

- электрически управляемые линии по упаковке хлебопекарной муки в 50-килограммовые, бумажные, вентильные мешки с современным способом погрузки на транспорт,

- мирового класса увлажнители зерна при его очистке на мельнице,

- многоэтажные зернохранилища,

- лабораторные компьютеризованные инструменты для определения параметров качества.

Предприятие ежегодно закупает 100 тыс. тонн зерновых для удовлетворения производственных потребностей мельниц в Стоиславе. Закупленное зерно требует переработки, позволяющей подготовить единообразные по своим параметрам партии зерна для помола. Зерновой элеватор в Стоиславе емкостью около 100 тыс. тонн является крупнейшим объектом этого типа в Польше.

Все инвестиционные начинания предприятия служат одной цели - производству муки, круп и хлопьев наивысшего качества.

Предметом деятельности предприятия является:
 
- контрактирование и закупка зерна

- складирование, техобслуживание и оборот зерна

- переработка и сбыт произведенных изделий (мука, крупы, хлопья, пищевые отруби)

- сбыт товаров, изготовленных из продуктов переработки зерна (отруби, дерть кормовая)
 
Производительность компании в сутки:
 
 - мельница пшеницы                       600 тонн, 

 - мельница ржи                             200 ton, 

 - мельница ячменя                         35 тонн, 

 - мельница овса                             60 тонн.
 
Переработка производится на месте, в Стоиславе, где расположен современный комплекс мельниц и элеваторов.